ออล เดอะ เนมส์ José Saramago

ISBN:

Published:

208 pages


Description

ออล เดอะ เนมส์  by  José Saramago

ออล เดอะ เนมส์ by José Saramago
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 208 pages | ISBN: | 7.58 Mb

“สุสานกลางนีมักเรียกกันอยางไมเปนทางการวา วิศวนามสถาน คือทีทีทุกชือทุกคนมารวมอยู” นีเปนเรืองราวของชีวิตธรรมดาชีวิตหนึงทีเกิดขึนมามิติทีไมธรรมดาคือ นายโฮเซ เสมียนผูนอยคนหนึงในสำนักทะเบียนราษฎร ทีซึงบัตรแจงการเกิดและการตายรวมอยูบนหิงเดียวกัน โฮเซเปMore“สุสานกลางนี้มักเรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่า วิศวนามสถาน คือที่ที่ทุกชื่อทุกคนมารวมอยู่” นี่เป็นเรื่องราวของชีวิตธรรมดาชีวิตหนึ่งที่เกิดขึ้นมามิติที่ไม่ธรรมดาคือ นายโฮเซ่ เสมียนผู้น้อยคนหนึ่งในสำนักทะเบียนราษฎร์ ที่ซึ่งบัตรแจ้งการเกิดและการตายรวมอยู่บนหิ้งเดียวกัน โฮเซ่เป็นชายโสดวัยดึกที่หมกหมุ่นอยู่กับการกรอกข้อมูลสูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า และใบมรณบัตร ที่เป็นงานในชีวิตประจำวันของเขา และทุกเย็น ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ โฮเซ่มีงานอดิเรกคือการตัดข่าวของคนมีชื่อเสียง ดาราที่กำลังโด่งดัง หรือคนที่กำลังมีเรื่องฉาวโฉ่วันหนึ่ง เมื่อเขาพบใบสูติบัตรของหญิงสาวคนหนึ่งโดยบังเอิญ ก็ตัดสินใจว่าต้องค้นหาดูและรู้ให้ได้ว่าเธอคือใคร โฮเซ่ถูกครอบงำด้วยความอยากรู้ และการตัดสินใจที่จะสืบเสาะหาหญิงนิรนามผู้นี้ทำให้ชีวิตที่จำเจและน่าเบื่อของเสมียนหนุ่มใหญ่ กลายเป็นการผจญภัยล่อแหลมต่ออาชญากรรม...

ไปจนถึงการค้นพบตนเองที่ไม่เคยอยากรู้มาก่อนออล เดอะ เนมส์ เป็นวรรณกรรมที่เล่าถึงความโดดเดี่ยวในชีวิตผู้คน ถึงโอกาสและช่วงเวลาของการระลึกได้ การค้นหาและการค้นพบ... ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งใด เป็นวรรณกรรมอีกงานหนึ่งของ โฮเซ่ ซารามากู ที่ไม่มีวันตายโฮเซ่ ซารามากู José Saramago (1922–2010) นักประพันธ์ชาวโปรตุเกส เจ้าของรางวัลวรรณกรรมมากมายในยุโรป รวมถึงรางวัลโนเบิล สาขาวรรณกรรม ในปี 1998Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ออล เดอะ เนมส์":


komisarz-alex-lubimy-seriale.pl

©2010-2015 | DMCA | Contact us